2016

"Se möjligheterna med "big data"

2016-09-22 Fri Köpenskap

I ett debattinlägg i branschtidningen Fri Köpenskap skriver Matilda Orth, IFN, och Florin Maicen, affilierad till IFN, om möjlig användning av all den data som företag i dag samlar in: "För att studera tillgängliga data och skapa bättre beslutsunderlag krävs kompetens och analysverktyg. Bara så kan företag nå sin fulla potential. Våga tänka nytt och lär av internationella framgångssagor – använd möjligheterna med big data."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se