2016

Små bolag i välfärden mest lönsamma

2016-09-22 Dagens Samhälle

Dagens Samhälle intervjuar Henrik Jordahl, IFN. Han förklarar att de högsta marginalerna i välfärdsbolag finns i ett mycket litet antal mindre bolag som framför allt driver hvb-hem, boenden för ensamkommande eller familjehem: "Det är marknadskrafterna in action. Flyktingmottagandet exploderade, men boendeutbudet ökade inte lika snabbt. Då går pris och vinster upp. Men det är tillfälligt och ger skeva siffror."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se