2016

Companies That Discriminate Fail (Eventually)

2016-09-23 Bloomberg and more

"Det finns massor av bevis för att diskriminering fortfarande förekommer [i företag]", skriver Noah Smith, Bloomberg view. Han hänvisar bland annat till att "2013 fann ekonomerna Fredrik Heyman [IFN] Helena Svaleryd och Jonas Vlachos [affilierad till IFN] att företag som köps ut tenderar att öka andelen kvinnliga anställda".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se