2016

”Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt”

2016-09-24 Dagens Nyheter

Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall, doktorande Uppsala universitet, skriver på DN Debatt om rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi?" som de är författare till. De ser klara bevis för att resultaten faller och att det rör sig om kunskapsförsämringar både i absoluta och relativa tal.

Läs mer

Skolporten länkar till artikeln, liksom Dagens Samhälle och omni.se

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se