2016

Sätt betyg på skolan!

2016-09-24 Uppsala Nya Tidning

I ett debattinlägg i UNT skriver Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, och Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, att Skolinspektionen bör sätta betyg på Sveriges skolor. De hänvisar till en rapport av Henrik Jordahl, IFN, om kvalitetsarbete i skolan: "kommuner ligger långt efter friskolorna. De stora skolföretagen arbetar mer systematiskt och välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se