2016

Engelska skolan till börsen

2016-09-25 TT/Västerbotten-Kuriren med flera

TT skriver om att friskolekoncernen Internationella engelska skolan börsnoteras. Henrik Jordahl, IFN, intervjuas. Han ser vissa fördelar med en börsnotering. En del är transparensen – att börsbolagen förpliktigas att delge viss information, en del är ägarspridningen. "Jag tror att det kan vara en poäng för de här företagen att ha många ägare."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se