2016

Arbetslösheten för utlandsfödda. Vad är alternativet?

2016-09-26 Ledarsidorna.se

Ledarsidorna.se har intervjuat Magnus Henrekson, IFN, om den utmaning som de senaste årens migration inneburit och kommer att innebära. Magnus Henrekson förklarar att integrationen i allmänhet och insteg på arbetsmarknaden i synnerhet måste få växa fram på sina egna villkor. "Det är enda sätter" säger han.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se