2016

Störst vinst i små välfärdsbolag

2016-09-28 Läkartidningen

Läkartidningen skriver: "Det är inte de stora jättarna inom den privata vårdsektorn som gör störst vinster, utan mindre vårdcentraler eller specialistkliniker. Det visar en granskning som Dagens Samhälle gjort." Henrik Jordahl, IFN, citeras; "Marginalerna finns i småbolag där ägarna kan avstå lön för att i stället dela ut vinst. Det finns inga övervinster."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se