2016

Värnplikt sliter sönder samhället

2016-09-30 Metro

I en krönika i Metro skriver Johan Norberg om värnplikt och "att man inte kan försvara friheten med ett system som bygger på tvångsarbete". Han hänvisar till ett inlägg av Gabriel Heller Sahlgren i Dagens Samhälle: ”värnplikten ökade brottsligheten totalt sett och förstärkte existerande
ojämlikheter i samhället – vilket rimmar illa med hyllningskörens lovord om ökad social sammanhållning och integration”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se