2016

Friskolorna är inte grundproblemet

2016-10-02 Dagens Nyheter

I en krönika skriver Birgitta Forsberg, DN, att visst finns det problem med friskolorna: " Jonas Vlachos [affilierad till IFN] pekar på att friskolor systematiskt rättar de nationella proven generösare. Och trots att friskolorna sätter högre betyg så har deras elever inte bättre resultat i Pisa – justerat för skillnader i elevunderlaget."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se