2016

Politiska beslut bakom ökade klyftor

2016-10-02 TT/Dagens Industri med flera

Daniel Waldenström, IFN, är en av forskarna bakom studier som visar att "politiska beslut om t.ex. skatter och bidrag gör att inkomstskillnaderna ökar". Waldenström förklarar att "omfördelningssystemen som skatter och transfereringar har blivit mindre utjämnande. Bland annat har bidragens storlek halkat efter lönenivåerna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se