2016

Nobel-professor frias från anklagelser om forskningsfusk

2016-10-03 SVT Uppsala

SVT skriver om att "Uppsalaprofessorn Eva Mörk, som sitter i Nobelkommittén, och hennes forskningsgrupp ... frias från samtliga anklagelser [om forskningsfusk]". I gruppen ingår Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se