2016

”Fel att skylla betygsinflationen på friskolorna”

2016-10-07 Svenska Dagbladet

I en replik på SvD Debatt hänvsiar Christine Johnson, Academedia, till forskning av Jonas Vlachos, affilierad till IFN: "När forskaren Jonas Vlachos på Konkurrensverkets uppdrag för några år sedan undersökte förhållandet mellan skolkonkurrens och betygsättning, drog han slutsatsen att skillnaderna i betygssättning mellan friskolor och kommunala skolor är försumbara."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se