2016

What Makes Scandinavians So Happy?

2016-10-08 Daily Scandinavian

"Känslan av tillit är så hög i Skandinavien att en del forskare menar att detta är den potentiellt viktigaste faktorn för att förklara varför skandinaver är världsbäst på välmående" skriver Daily Scandinavian. Andreas Bergh, IFN, intervjuas: "Det ärliga svaret är att vi inte vet var tilliten kommer ifrån."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se