2016

Flera hot mot produktiviteten

2016-10-10 Dagens Industri

Mårten Blix, IFN, skriver i ett debattinlägg i DI om att två saker hotar den svenska tillväxten: dåliga skolresultaten och den bristande vuxenfortbildningen samt de regelverk som hotar den digitala ekonomin: "Utan reformer kommer Sverige falla tillbaka och produktiviteten förbli låg."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se