2016

Priset som sätter ­ekonomin på spel

2016-10-10 Svenska Dagbladet

I en understreckare, SvD, skriver professor Lars Magnusson att "priset kom att falla socialdemokratin i ryggen: det har bidragit till att legitimera den ny­liberala ”marknadsvändning” som urholkat socialdemokratiska värderingar och politik under de ­senaste fyra decennierna". De pekar på att när Assar Lindbeck [IFN] ledde priskommittén fick " anmärkningsvärt många nyliberaler – gärna från Chicago – priset".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se