2016

Belastning på lärare när elever underkänns

2016-10-12 SVT/Uppdrag granskning

Många lärare vittnar om hur de undviker att underkänna elever eftersom de då riskerar en för stor arbetsbelastning. Uppdrag granskning har intervjuat bl.a. lärare och Jonas Vlachos, affilierad till IFN. Han säger att betyget underkänt kommer med stora kostnader för elever, lärare och skolan.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se