2016

Lärare pressas att sätta högre betyg

2016-10-12 Dagens Arena

Med anledning av Uppdrag granskning i SVT 2016-10-12 skriver Dagens Arena att "rektorer pressar lärare att höja elevernas betyg. Det händer också att rektorer själva går in och ändrar betygen". Jonas Vlachos, affilierad till IFN, intervjuas. Han säger att "på det relativa betygssystemets tid fanns det spärrar".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se