2016

Skolkrisens grundvalar

2016-10-13 Kvartal

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i Kvartal om kunskapsraset i den svenska skolan. Han förklarar att "drömmen om elevcentrerad undervisning blev en mardröm". "I det postindustriella välfärdssamhället har fokuseringen på kunskaper minskat drastiskt – vilket gör det än viktigare att detta fokus, med tillhörande undervisningsmetoder och kultur, upprätthålls inom skolans väggar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se