2016

Från kunskap till "kundskap"

2016-10-14 Mittmedia/Länstidningen Östersund

I en ledare skriver Mittmedia/Länstidningen Östersund att "de två utvecklingskurvorna på nationalekonomen Jonas Vlachos [affilierad till IFN]} diagram i SVT:s Uppdrag granskning bildar ett otvetydigt kors. Det finns en skenande diskrepans mellan kunskap och betyg i svenska skolan".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se