2016

Friskolor presterar bättre än kommunala skolor

2016-10-17 Göteborgs-Posten

"Både fristående och kommunala skolor har något att lära sig av varandra. Oavsett driftsform bör skolor säkerställa en god studiemiljö, läxor och aktiva lärare. Samtidigt bör de minska den elevorienterade undervisningen, som växt fram sedan 1990-talet" skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, och Nima Sanandaji i ett debattinlägg i GP.

Läs mer

Replik 2016-10-25 Göteborgs-Posten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se