2016

Vi kan inte ha det så här!

2016-10-18 Blekinge Läns Tidning

I en ledare skriver BLT om samtalen på arbetsmarknaden, för att få snabbspår för nyanlända på plats.Två LO-förbund vill inte delta: Handels och Byggnads. Tidningen hänvisar till att Lars Calmfors, IFN, vill ha "både mer utbildning av arbetskraften och lägre ingångslöner på den svenska arbetsmarknaden".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se