2016

Ekonomerna har ansvar för krisen

2016-10-22 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg av nationalekonomen Thomas Franzén hänvisas till Lars Calmfors, IFN, som "tar upp frågan om ekonomernas kollektiva skuld. Den består i att ekonomerna inte förutsåg och inte såg hur ekonomierna hamnade i en finanskris och extrem politik".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se