2016

Private Equity: The barbarian establishment

2016-10-22 The Economist

Economist skriver om private equity och hänvisar till en studie av Alexander Ljungqvist, Lars Persson och Joacim Tåg, IFN, “Private Equity’s Unintended Dark Side: on the Economic Consequences of Excessive Delistings”. I sin studie visar de att ett minskat aktieägande kan minska stödet för en näringslivsvänlig politik, vilket kan leda till färre investeringar och sämre produktivitetsutveckling i näringslivet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se