2016

Varken kunniga eller kreativa

2016-10-23 Svenska Dagbladet

Thomas Gür skriver i en krönika på Svenska Dagbladets ledarsida om rapporten Svenska skolresultat rasar – vad vet vi? av Magnus Henrekson, IFN, och Sebastian Jävervall. Gür skriver: "Svensk samhällsdebatt är nedlusad med bortförklaringar av fakta som kan störa självbilden av förträfflighet. Henrekson och Jävervall krossar en av dem."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se