2016

The Damage Done By The Nobel Prize In Economics

2016-10-31 ValueWalk

I ValueWalk som skriver om investeringar frågar sig Michael Edesess om "Nobelpriset i ekonomi bidragit till de globala ekonomiska problemen under de senaste 20 åren". Han menar att författarna till boken The Nobel Factor i alla fall delvis bevisar detta. Edesses hänvisar till Assar Lindbeck, IFN, som var med om att skapa priset.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se