2016

"Acceptans för medelklassen byggde den moderna världen"

2016-11-01 Respons

I Respons nr. 5/2016 rapporteras från ett seminarium med Deirdre McCloskey: "McCloskey menar att den moderna världen byggdes med idéer". Skribenten efterfrågar en djupare paneldiskussion om detta: "Hon har har gjort historiedebatten en god gärning med en underbyggd men tydlig tankefigur".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se