2016

Refugees in Sweden are having a hard time finding work

2016-11-02 The Economist

För få flyktingar i Europa, inte för många, har ett arbete, förklarar The Economist. Tidningen skriver vidare om Sverige att "farhågorna växer för de sociala konsekvenserna av den tudelad arbetsmarknaden". Tidningen har samtalat med Magnus Henrekson, IFN. Han "fruktar ytterligare ghettobildning och utanförskap".
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se