2016

Samhället tjänar på sänkta krav

2016-11-02 Market

I ett debattinlägg i branschtidningen Market skriver Matilda Orth och Florin Maican, IFN, att en allt för restriktiv tillämpning av plan- och  bygglagen ger sämre produktivitetsutveckling. De menar att "tillgången till stora datamängder, som butiker ofta redan samlar in, behöver användas för att analyserna ska bli djuplodande och heltäckande. Google, Amazon och Walmart är exempel på företag som redan drar nytta av denna möjlighet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se