2016

Vi krånglar till det både för oss och flyktingarna

2016-11-04 Svenska Dagbladet

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på SvD ledarsida om nyanländas chanser att få jobb. Han förklarar att en av de största villfarelserna i svensk politik är att "systemens politiska försvarare tror att frånvaron av marknad gynnar samhällets svagaste". " I en fungerande marknadsekonomi innebär flyktingmottagande att enkla jobb och bostäder växer fram på marknadsmässiga villkor."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se