2016

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

2016-11-07 Dagens Arena

"Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven" skriver Dagens Arena. Jonas Vlachos, affilierad till IFN, kommenterar: "Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg. De är mer beroende av elevunderlaget än vad kommunala skolor är."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se