2016

Därför missade opinionsmätningarna Donald Trumps seger

2016-11-09 Dagens Nyheter

Hur kunde prognoserna ha så fel, undrar DN om USA-valet. Richard Öhrvall, IFN, intervjuas och säger att en viktig lärdom är att vara mer försiktig i tolkningarna av prognoserna. DN förklarar att fokus har legat på sammanvägningar av opinionsmätningar. "Incitamenten att göra dyra och bra opinionsmätningar blir inte lika stora. Det blir allt färre opinionsmätningar med bra kvalitet" säger Öhrvall.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se