2016

Experterna: Därför hade opinionsmätningarna fel om Trump

2016-11-09 Metro

Varför visade inte opinionsundersökningarna att Trump hade medvind i USA-valet? Richard Öhrvall, IFN, intervjuas: "En stor faktor är att folk inte vill svara på undersökningar och de som svarar inte är representativa för alla. Sedan kostar det att göra bra undersökningar, och media och andra har inte råd eller vill inte lägga pengar på det. Så det är många mätningar ute med tvivelaktig kvalitet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se