2016

Benjamin Dousa: S duckar den moraliska frågan

2016-11-17 Dagens Arena

"Det är tydligt att människor med låg utbildning ställs utanför på grund av den svenska modellens höga trösklar" skriver MUF:s ordförande i en replik på Dagens Arena. Dousa anser att "den svenska modellen verkar segregerande" och förklarar att effekten noterades av Assar Lindbeck [IDFN] redan på 80-talet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se