2016

Har Kornhall läst vår rapport?

2016-11-18 Skolvärlden

I en replik i Skolvärlden skriver Gabriel Heller Sahlgren, som är affilierad till IFN, och Nima Sanandaji, ECEPR, om ett blogginlägg som behandlar deras rapport om hur elever från kommunala skolor och friskolor presterade i Pisa-mätningen. "Vår studie stödjer också tidigare nationalekonomisk forskning som finner att friskolorna på systemnivå om något har bidragit till att minska fallet i Timss."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se