2016

Elitelever överrepresenterade på friskolor

2016-11-22 Dagens Arena

Fristående grundskolor är kraftigt överrepresenterade bland de skolor som har mest gynnsamma socioekonomiska förutsättningar, skriver Dagens Arena och intervjuar Jonas Vlachos, SU opch affilierad till IFN: "All forskning visar att man väljer skola efter vilka de andra eleverna är på skolan. Man gillar att segregera sig. Och friskolorna möjliggöra det valet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se