2016

Reepalus vinsttak kan vara olagligt

2016-11 22 Dagens Nyheter

Johan Schück, DN Ekonomi, skriver om ett SNS-seminarium där välfärdsutredaren Ilmar Reepalu deltog. En av kommentatorerna var Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Docent Karin Edmark framhöll att det inte finns stöd i forskningen för att välfärdsföretag med vinstsyfte skulle ge tjänster av lägre kvalitet. Någon fast grund finns inte heller för att en vinstbegränsning skulle leda till att kvaliteten höjs."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se