2016

Brist på reformer riskerar hota konkurrenskraften

2016-11-23 Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt skriver från sjösättningen av projektet Ett utmanat Sverige (Svenskt Näringliv). Lars Calmfors, IFN, deltog. Han förklarade, apropå att sysselsättningsgapet mellan inrikes födda och utrikes födda växer: ”Det är uppenbart att en strategi för integration måste innefatta en satsning på enkla jobb”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se