2016

Så tar Calmfors ställning mot svenska modellen

2016-11-24 TCO-tidningen/Arbetsvärlden

Michael Feldbaum, chefredaktör för Arbetsvärlden, TCO, skriver om debattartiklar av Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN: "Äntligen vänder det! Det lockades man nästan att tro när en av de som tydligast förespråkat sänkta lägstalöner som ett recept mot arbetslöshet, nationalekonomen Per Skedinger, plötsligt verkade svänga i en debattartikel i SvD. [...] Men redan i dag kunde man läsa en ny debattartikel i SvD, denna gång av bland andra ekonomen Lars Calmfors. Ett inlägg inför avtalsrörelsen 2017 i samarbete med Entreprenörskapsforum: 'Svenska modellen klarar inte integrationen'."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se