2016

LO efterlyser mer utbildning

2016-11-24 TT/Norrtelje Tidning med flera

TT skriver om en rapport från Entreprenörskapsforum : "Den svenska modellen klarar inte av den enorma flyktingströmmen. Att enbart satsa på utbildning räcker inte, lönerna måste sänkas och det bästa vore om fack och arbetsgivare kunde enas om detta, anser de fyra forskare, däribland professor Lars Calmfors [ifn], som författat rapporten."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se