2016

Var­för inte pröva sän­kta in­gångs­löner?

2016-11-24 Laholms Tidning med flera

I en ledare i bland annat Laholms Tidning kommenteras ett debattinlägg av Per Skedinger, IFN, och Mats Hamm­ar­stedt på SvD Debatt. Ämnet är experiment med minimilöner. Deras förslag är intressanta e för­slag in­tres­santa "låt fö­re­tag börja ex­pe­ri­men­tera och gör se­dan ana­lysen och ut­vär­der­ingarna" skriver tidningen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se