2016

Om att spotta upp sig

2016-11-25 Folkbladet

I en ledarkrönika skriver Widar Andersson, Folkbladet, om rapporten "Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap" från Entreprenörskapsforum. En av författarna är Lars Calmfors, IFN: "Calmfors och Eklund varnar för polariseringen mellan till exempel förespråkare för "enkla jobb", lägre "minimilöner" och utbildningssatsningar. Allt - och mer därtill - behövs sannolikt om den tudelade arbetsmarknadens stora problem skall kunna lindras.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se