2016

”Största problemet är de reglerade hyrorna”

2016-11-25 Svenska Dagbladet

I ett debattinlägg i SvD skriver Roland Andersson, KTH, att bostadsbristen bör sökas i en mekanism som varit verksamt allt­sedan min studietid. "Assar Lindbeck [IFN] identifierade redan i början av 1960-talet orsaken till bostadsbristen: hyresregleringen."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se