2016

Svenskt Näringsliv utmanar utmaningarna

2016-11-25 CFO World

CFO World rapporterar om Svenskt Näringslivs projekt ”Ett utmanat Sverige”. Lars Calmfors, IFN, citeras: "Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda blir mindre om det finns en större andel lågkvalificerade tjänster. Det är därför uppenbart att en strategi för att lösa integrationen på arbetsmarknaden måste innehålla en satsning på enkla jobb, utöver anställningsstöd och utbildning".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se