2016

Att bygga nytt räcker inte

2016-11-28 Upsala Nya Tidning

Johan Rudström skriver i en krönika på ledarsidan i UNT att ett ökat byggande bara  löser bostadsbristen tillfälligt. Han hänvisar till en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, i Ekonomisk Debatt. "Lindbeck jämför pedagogiskt med om staten infört en priskontroll för bilar, och den bilbrist som skulle uppstå i spåren av en prissänkning. Det råder inget tvivel om att hyreskontrollen är skadlig för samhället."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se