2016

Receptet mot utanförskap – utbildning eller lägre ingångslöner?

2016-11-30 Arbetsmarknadsnytt

Portalen Arbetsmarknadsnytt skriver från ett seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum om hur fler utrikesfödda ska komma i arbete. Lars Calmfors. IFN, citeras: "Om ambitionen är en hög och jämnt fördelad sysselsättning behövs en större lönespridning" och "En större andel enkla jobb skulle minska sysselsättningsgapet."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se