2016

Thatcherite François Fillon Could Bring Long Awaited Free Market Reforms To France

2016-12-01 Forbes

Forbes kallar François Fillon (som utsetts till det franska republikanska partiets presidentkandidat) en "free market champion". När det gäller förmögenhetsskatt hänvisar Forbes till forskning av David Seim, affilierad till IFN: "Seim fann att Sveriges förmögenhetsskatt, som avskaffades 2007, bidrog till betydande skatteflykt och kapitalflykt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se