2016

Har det vänt för den svenska skolan?

2016-12-04 SVT NYheter

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av de som intervjuas på SVT Nyheter. Det handlar om forskning kring skolutveckling. Han säger "att erbjuda kvalitetssäkrad vidareutbildning - det är väldigt svårt för de enskilda skolorna och huvudmännen. Det vore bättre att centralisera det här istället för att lämna skolorna så ensamma."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se