2016

”Likvärdig skola kan inte styras av marknadskrafter”

2016-12-05 Dagens Nyheter

Daniel Suhonen och Sten Svensson,Katalys, replikerar i DN på en debattartikel av Johan Wennström, IFN. De anser att ska man få bukt med de skadeverkningar som marknaden fört med sig "måste hela systemet med skolpeng, skolaktiebolag med mera avskaffas."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se