2016

Har skolan verkligen blivit bättre?

2016-12-06 Göteborgs-Posten

I en ledare kommenterar Göteborgs-Posten Pisa-undersökningen som presenterades 2016-12-06. "Man bör även – som med alla andra mätningar – fråga sig om förändringarna är pålitliga," skriver GP och hänvisar till Gabriel Heller Sahlgren i Dagens Samhälle: ”Den senaste undersökningen var den första där elever skrev proven på dator istället för med papper och penna – vilket i sig kan påverka resultaten.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se